Til Forsiden Header
 
 
Forsiden   Om Bikuben   Styret   Intern drift   Kontakt oss   Logo   Linker
 
b
 
  Kursoversikt
  Påmelding kurs
  Rapport fra kurs
  Nyhetsbrev
  Presentasjoner
  Presse
  Ungdom
  Pårørende
  Info samisk/Sámegillii
  Litteratur
  Pølsevev
     
     
   
     
     
 
     
     
     
 
     
     
  Ressurser:  
  Erfaringskompetanse
Regionale brukersenter
Napha
Mental Helse Ungdom
Venn1.no
Selvhjelp Norge
Link Lyngen
RIO
Rådet for psykisk helse
Røde Kors
Batteriet Nord Norge
Velferdsalliansen
Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
Kultursenteret SISA
Gatejuristen Tromsø
 
     
  FFO
FS
 
     
  Helsedirektoratet
Helse Nord
 
     
  Helsetjenester
Helsetilsynet
Rus og psykisk helse
Individuell plan
Pasientrettigheter
Pasient- og brukerombudet
 
     
     
     
     
 
Bikuben eies og styres av
space

Mental Helse Nordland,

Mental Helse Troms,

Mental Helse Finnmark,

ADHD Norge Troms,

ADHD Norge Finnmark og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP Troms

er representert i styret.
 

Til Mental helse

Til ADHD Norge

Til Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 
cxv 
 
Hjelp og støtte:

Til Arbeidslivstelefon

Til nødtelefonen for barn og unge som utsettes for vold, overgrep og mishandling.

Til Hjelpetelefonen

Til Si det med ord

Til Kameratstøtte
 
 
      Brukerorganisasjoner

A

  ADHD Norge

  Afasiforbundet

  Aids, HivNorge

  Anonyme alkoholikere

  Arbeidsmiljøskaddes landsforening

  Arvelig - Spastisk Paraparese/-Ataksi, NASPA

  Assistanse, foreningen for synshemmedes barns sak

  Astma- og allergiforbund, Norges

  Aurora støtteforening - for mennesker med psykiske helseproblemer

  Autismeforeningen

B

  Barn for lite, Et

  Barn, Voksne for

  Barnløse, Foreningen for ufrivillig

  Bekkenløsningsplager, Landsforeningen for kvinner med

  Blindeforbundet

  Blødere, Foreningen for

  Blå Kors

  Brystkreftopererte, Foreningen for

C

  Candida Clubben

  CarciNor - for mennesker med nevroendokrin kreft

  Cerebral Parese-foreningen

  Craniofacial forening, Norsk

  Cystisk fibrose, Norsk forening for

  Cøliakiforening, Norsk

D

  Demens: Nasjonalforeningen for folkehelsen

  Diabetesforbund, Norges

  DiGeorge Syndrom, Foreningen for

  Down syndrom, Norsk nettverk for

  Dysleksiforbundet

  Dysmeliforening, Norsk

  Dystoniforening, Norsk

  Døvblinde, Foreningen Norges

  Døveforbund, Norges

E

  Ehler-Danlos syndrom, Norsk forening for

  Eldreråd, Finnmark fylkeskommunes

  Eldreråd, Nordland fylkeskommunes

  Eldreråd, Troms fylkeskommunes

  Endometrioseforeningen

  Enucleèrte, Norsk interesseforening for

  Epilepsiforbund, Norsk

F

  Fibromyalig forbund, Norges

  Fordøyelsessykdommer, Landsforeningen mot

  Fragilt X-Syndrom

  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO

  Fødsel i fokus

G

  Genitale anomalier, Norsk forening for

  Glaukomforening, Norsk

  GORD - forening for barn/ungdom med Gastro øsofageal reflux

  Gravid, rådgivning for uplanlagt gravide - Amathea

  Gynkreftforeningen

H

  Handikapforbund, Norges

  Handikappede barns foreldreforening

  Helse og rehabilitering

  Hemokromatoseforbund, Norsk

  HivNorge

  Hjerneskadde, Forening for intensiv stimulering av

  Hjerte- og lungesyke, Landsforeningen for

  Hjertesyke barn, Foreningen for

  Hofteforeningen

  Homofile, Helseutvalget for

  Huntington sykdom, Landsforeningen for

  Hørselshemmedes landsforbund

I

  Immunsviktforening, Norsk

  Intravenøs forening, Norsk

K

  Keratose forening, Norsk

  Knappenforeningen, foreningen for barn med spise- og ernæringsproblemer

  Kortvokste, Norsk interesseforening for

  Kreftforeningen

  Kreftforeningen, ungdomsgruppen (UG)

  Kreftsyke barn, Støtteforeningen for

  Kroniske smertepasienter, Foreningen for

  Krybbedød, Landsforeningen til støtte ved

L

  Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord - LFSS

  Laryngektomerte, Norsk Landsforening for

  Leddbruskskadeforeningen

  Leppe- Ganespalte Foreningen

  Leverforeningen

  Liv laga, organisasjon for svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorg

  LMBB-syndrom, Interesseforeningen for

  Lymfekreftforeningen

  Lymfødemforening, Norsk

M

  MARBORG - brukerforening for LARiNord

  Marfanforeningen, foreningen for Marfan syndrom

  Margen - Norsk forening for stamcelletransplanterte og leukemipasienter

  Mental Helse

  Migreneforbund, Norges

  MOMENTUM, foreningen for arm- og benprotesebrukere

  Morbus Addison Forening

  Multippel Sklerose-forbundet

  Muskelsyke, Foreningen for

  Myalgisk encefalopatiforening, Norges

N

  Nakkeslengskadde, Landsforeningen for

  Narkotika, Ungdom mot

  Nasjonalforeningen for folkehelsen

  Nevrofibromatose, Norsk forening for

  Norsk Tourette Forening

  Nyrepasienter og transplanterte, Landsforeningen for

O

  Osteogenesis Imperfecta, Norsk forening for

  Osteoporoseforening, Norsk

  Overvektige, Landsforeningen for

P

  Palliativ forening, Norsk

  Parkinsonforbund, Norges

  Pasientskadeerstatning, Norsk

  PKU-forening, Den norske

  Polioskadde, Landsforeningen for

  Porfyriforening, Norsk

  Prader Willi syndrom, Landsforeningen for

  Prematurforeningen

  Prostatakreftforeningen

  Proteinintoleranseforeningen

  Psoriasisforbund, Norsk

  Psykisk helse, Rådet for

  Pårørende i psykiatri, Landsforeningen for

R

  Retinitis Pigmentosa Foreningen

  Rett syndrom, Norsk forening for

  Revmatikerforbund, Norsk

  Rusgift, Forbundet mot

  Rusmisbrukere, Veiledningssenteret for pårørende til

  Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

  Ryggforeningen

  Ryggmargsbrokk og hydrocephalus

  Ryggmargsskadde, Landsforeningen for

S

  SAFO - samabeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

  Sarkoidose forening, Norsk

  Seksuelt misbrukte - Blålys, Landsforeningen for

  Selvmord, LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved

  Slagrammede, Landsforeningen for

  Slagrammede, Norsk forening for

  Spedbarnsdød, Foreldreforeningen plutselig

  Spielmeyer-Vogt forening, Norsk

  Spiseforstyrrelser, Interessegruppa for kvinner med

  Spiseforstyrrelser, ROS, Rådgivning om

  Stamme, Norsk interesseforening for

  Stoffmisbruk, Landsforbundet mot

  Stomi og reservoaropererte, NORILCO, Norsk forening for

  Strupeopererte og hode- halskreftbehandlede (NLFL)

  Sturge-Weber syndrom, Norsk forening for

  Svaksynte, Norsk forbund for

  Syns og hørselshemmede/døvblinde, Landsforbundet for kombinert

  Synshemmede akademikeres forening, SAF

  Søvnsykdommer, Foreningen for

T

  Tenner og helse, Forbundet

  Thyreoideaforbund, Norsk

  Tourette Forening, Norsk

  Trafikkskadde, Landsforeningen for

  Transkjønnete, Landsforeningen for

  Tuberøs Sklerose, Norsk forening for

  Turner Syndrom foreningen

  Tvillingforeldreforeningen

U

  Urologiske sykdommer, Norsk forening for pasienter med

  Utviklingshemmede, Norsk forbund for

V

  Voldtatte, DIXI, Ressurssenter for

W

  We shall overcome, Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner

  Wiplash forbund, Norges

     
 
     
  Regionalt brukerstyrt senter i regi av Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP og ADHD Norge Troms
Postboks 34, 9476 Borkenes. Besøksadresse: Hans Egedesvei 5.   Tlf: 77093110 Fax: 77093111 E-post: post@bikuben.net
 
Webdesign: bjost.com