Til Forsiden Header
 
 
Forsiden   Om Bikuben   Styret   Intern drift   Kontakt oss   Logo   Linker
 
b
 
  Kursoversikt
  Påmelding kurs
  Rapport fra kurs
  Nyhetsbrev
  Presentasjoner
  Presse
  Ungdom
  Pårørende
  Info samisk/Sámegillii
  Litteratur
  Pølsevev
     
     
   
     
     
 
     
     
     
 
     
     
  Ressurser:  
  Erfaringskompetanse
Regionale brukersenter
Napha
Mental Helse Ungdom
Venn1.no
Selvhjelp Norge
Link Lyngen
RIO
Rådet for psykisk helse
Røde Kors
Batteriet Nord Norge
Velferdsalliansen
Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
Kultursenteret SISA
Gatejuristen Tromsø
 
     
  FFO
FS
 
     
  Helsedirektoratet
Helse Nord
 
     
  Helsetjenester
Helsetilsynet
Rus og psykisk helse
Individuell plan
Pasientrettigheter
Pasient- og brukerombudet
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Bikuben eies og styres av brukerne.
space

Mental Helse Nordland, Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark,
Landsforeningen for Pårørende – LPP Troms og ADHD Norge Troms

er representert i styret.
 

Til Mental helse

Til ADHD Norge

Til Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 
cxv 
 
Hjelp og støtte:

Til Arbeidslivstelefon

Til nødtelefonen for barn og unge som utsettes for vold, overgrep og mishandling.

Til Hjelpetelefonen

Til Si det med ord

Til Kameratstøtte
 
 
      Helsetjenester
Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard. Vi skal sørge for at du som pasient får nødvendig helsehjelp av spesialister; innen fysisk helse, psykisk helse, rus, rehabilitering mm.   Klikk her for å komme tilbake til forsida.
 
   

Klikk her for å lese om dine rettigheter som pasient

 
Pasientrettighetsloven har lovfestet en rekke rettigheter som pasienter har i møtet med helsetjenesten

Les mer om fritt sykehusvalg

 
Som pasient har du rett til selv å velge hvilke sykehus du vil behandles på.
 
Private spesialister/Tilbud i det private
 
Logo til Helse Nords fagfolk-seksjon Informasjon om tilbudet i private rehabiliterings-institusjoner i Helse Nord finner du her
   
 
Oversikt over distriktspsykiatriske senter (DPS) i Nord-Norge
 
I Helse Nord er det 14 distriktspsykiatriske senter. Oversikt over distriktspsykiatriske senter (DPS) i Nord-Norge finner du her.

 

Helseforetakene i Helse Nord har sine egne brukerutvalg.  

Brukerutvalg i helseforetakene er et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorgansiasjonene. Utvalget er et rådgivende organ hvor brukerkompetansen benyttes som et grunnlag for utformingen av tjenester. Det er også et forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer gjort med helsetjenestene.


Ved å klikke på lenkene under kommer du til nettsidene til brukerutvalgene i de forskjellige helseforetakene.

     
 
     
  Regionalt brukerstyrt senter i regi av Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP og ADHD Norge Troms
Postboks 34, 9476 Borkenes. Besøksadresse: Hans Egedesvei 5.   Tlf: 77093110 Fax: 77093111 E-post: post@bikuben.net
 
Webdesign: bjost.com