Til Forsiden Header
 
 
Forsiden   Om Bikuben   Styret   Intern drift   Kontakt oss   Logo   Linker
 
b
 
  Kursoversikt
  Påmelding kurs
  Rapport fra kurs
  Nyhetsbrev
  Presentasjoner
  Presse
  Ungdom
  Pårørende
  Info samisk/Sámegillii
  Litteratur
  Pølsevev
     
     
   
     
     
 
     
   
     
 
     
     
  Ressurser:  
  Erfaringskompetanse
Regionale brukersenter
Napha
Mental Helse Ungdom
Venn1.no
Selvhjelp Norge
Link Lyngen
RIO
Rådet for psykisk helse
Røde Kors
Batteriet Nord Norge
Velferdsalliansen
Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
Kultursenteret SISA
Gatejuristen Tromsø
 
     
  FFO
FS
 
     
  Helsedirektoratet
Helse Nord
 
     
  Helsetjenester
Helsetilsynet
Rus og psykisk helse
Individuell plan
Pasientrettigheter
Pasient- og brukerombudet
 
     
     
 
Bikuben eies og styres av
space

Mental Helse Nordland,

Mental Helse Troms,

Mental Helse Finnmark,

ADHD Norge Troms,

ADHD Norge Finnmark og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP Troms

er representert i styret.
 

Til Mental helse

Til ADHD Norge

Til Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 
cxv 
 
Hjelp og støtte:

Til Arbeidslivstelefon

Til nødtelefonen for barn og unge som utsettes for vold, overgrep og mishandling.

Til Hjelpetelefonen

Til Si det med ord

Til Kameratstøtte
 
 
      Info på Samisk / Sámegillii
 

 Samisk infofolder Bikuben


   Selvhjelp - en innføring / Iešveahkki - bagadus

 

Brosjyre om psykisk helsehjelp i Norge, for ungdom /

Psykalaš dearvvašvuođa- veahkki Norggas, Nuorat

 


Brosjyre om psykisk helsehjelp i Norge, for barn / Psykalaš dearvvašvuođa- veahkki Norggas, Mánát


Rettssikkerhet ved tvang / Riehtsihkarvuohta bàggema olis


Brosjyre om håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen / suohkana dearvvašvuoda-ja sosialbálvalusa birra

Enklere å velge sunnere / Álkit válljet dearvaša


Hva er nødnett? / Mii lea heahtefierpmádat? (nord-samisk)


Hva kan pasient- og brukerombudet gjøre for deg /

Movt sáhttá Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji veahkehit du?


Informasjon om IPLOS-registeret / Dieđut IPLOS-registara birra Noen flere linker til samiske sider:

 

http://www.sami-statistics.info/

 

http://www.nakmi.no

 

http://www.samit.no/samiske_navn_på_institusjoner.pdf

     
 
     
  Regionalt brukerstyrt senter i regi av Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP og ADHD Norge Troms
Postboks 34, 9476 Borkenes. Besøksadresse: Hans Egedesvei 5.   Tlf: 77093110 Fax: 77093111 E-post: post@bikuben.net
 
Webdesign: bjost.com