Til Forsiden Header
 
 
Forsiden   Om Bikuben   Styret   Intern drift   Kontakt oss   Logo   Linker
 
b
 
  Kursoversikt
  Påmelding kurs
  Rapport fra kurs
  Nyhetsbrev
  Presentasjoner
  Presse
  Ungdom
  Pårørende
  Info samisk/Sámegillii
  Litteratur
  Pølsevev
     
     
   
     
     
 
     
     
     
 
     
     
  Ressurser:  
  Erfaringskompetanse
Regionale brukersenter
Napha
Mental Helse Ungdom
Venn1.no
Selvhjelp Norge
Link Lyngen
RIO
Rådet for psykisk helse
Røde Kors
Batteriet Nord Norge
Velferdsalliansen
Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
Kultursenteret SISA
Gatejuristen Tromsø
 
     
  FFO
FS
 
     
  Helsedirektoratet
Helse Nord
 
     
  Helsetjenester
Helsetilsynet
Rus og psykisk helse
Individuell plan
Pasientrettigheter
Pasient- og brukerombudet
 
     
     
     
     
     
     
 
Bikuben eies og styres av
space

Mental Helse Nordland,

Mental Helse Troms,

Mental Helse Finnmark,

ADHD Norge Troms,

ADHD Norge Finnmark og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP Troms

er representert i styret.
 

Til Mental helse

Til ADHD Norge

Til Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 
cxv 
 
Hjelp og støtte:

Til Arbeidslivstelefon

Til nødtelefonen for barn og unge som utsettes for vold, overgrep og mishandling.

Til HjelpetelefonenTil Si det med ord

Til Kameratstøtte
 
 
Kursoversikt:
   
Bikuben utvikler og arrangerer kurs i aktuelle tema innen folkehelsearbeid. Fokus er spesielt rettet mot psykisk helse. Bikuben kan i ditt nærmiljø arrangere kurs og gruppesamlinger relatert til aktuelle tema. Ta gjerne kontakt og fortell oss hvilke kurs og tema du ønsker Bikuben skal arrangere.
   
På denne siden vil det være en oversikt over alle aktuelle kurs og aktiviteter Bikuben arrangerer.
   
KOMMENDE KURS

Alt av nyheter, kurs og annen aktivitet vil fra nå av bli kunngjort på Bikubens facebookside
 
Facebook
Du finner Bikubens venner på Facebook
Bli medlem https://www.facebook.com/groups/325422744291/

 
   

Veiledning for pårørende/Likemannstjeneste
Hver tirsdag fra 12.00-20.00 på Bikuben
Andre dager og tidspunkt kan avtales.

 

 

Barn som pårørende

"Det er ikke lett å være barn når mor eller far får en alvorlig sykdom eller skade. Det er også vanskelig å ha en mor eller far som ruser seg eller er alvorlig syk. Barn har rett til å vite hvem som skal ta vare på dem mens mor eller far er syk eller ruser seg. Og barn har rett til å vite hvilken hjelp de kan få. Helsepersonell der mor eller far er skal gi barna informasjon om det de trenger å vite. Helsepersonellet skal også sørge for at barna får den hjelpen de trenger."

(Helsedirektoratet IS-1811 Brosjyre, Mor/far er syk)

  Barn


I tillegg til kursene over, kan Bikuben sette opp de fleste tema og tilpasse innholdet til målgruppene. Ta gjerne kontakt med oss og fortell om hvilke tema du ønsker tatt opp i ditt nærområde.
 
     
  Regionalt brukerstyrt senter i regi av Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP og ADHD Norge Troms
Postboks 34, 9476 Borkenes. Besøksadresse: Hans Egedesvei 5.   Tlf: 77093110 Fax: 77093111 E-post: post@bikuben.net
 
Webdesign: bjost.com