Til Forsiden Header
 
 
Forsiden   Om Bikuben   Styret   Intern drift   Kontakt oss   Logo   Linker
 
b
 
  Kursoversikt
  Påmelding kurs
  Rapport fra kurs
  Nyhetsbrev
  Presentasjoner
  Presse
  Ungdom
  Pårørende
  Info samisk/Sámegillii
  Litteratur
  Pølsevev
     
     
   
     
     
 
     
     
     
 
     
     
  Ressurser:  
  Erfaringskompetanse
Regionale brukersenter
Napha
Mental Helse Ungdom
Venn1.no
Selvhjelp Norge
Link Lyngen
RIO
Rådet for psykisk helse
Røde Kors
Batteriet Nord Norge
Velferdsalliansen
Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
Kultursenteret SISA
Gatejuristen Tromsø
 
     
  FFO
FS
 
     
  Helsedirektoratet
Helse Nord
 
     
  Helsetjenester
Helsetilsynet
Rus og psykisk helse
Individuell plan
Pasientrettigheter
Pasient- og brukerombudet
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Bikuben eies og styres av
space

Mental Helse Nordland,

Mental Helse Troms,

Mental Helse Finnmark,

ADHD Norge Troms,

ADHD Norge Finnmark og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP Troms

er representert i styret.
 

Til Mental helse

Til ADHD Norge

Til Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 
cxv 
 
Hjelp og støtte:

Til Arbeidslivstelefon

Til nødtelefonen for barn og unge som utsettes for vold, overgrep og mishandling.

Til Hjelpetelefonen

Til Si det med ord

Til Kameratstøtte
 
 
      Om Bikuben

Bikuben – yngleplass for læring, selvutvikling og livsglede

På landsbasis finnes det seks regionale brukerstyrte sentre. Bikuben er det eneste i Nord-Norge og finansieres i all hovedsak fra Helsedirektoratet. Bak senteret står brukerorganisasjonene Mental Helse i Nordland, Troms og Finnmark, ADHD Norge og Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien avd. Troms.

Visjonen:
Bikuben skal være et opplærings- tilbud for hele Nord-Norge som ved hjelp av brukerressurser bidrar til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse og egen læring.

Viktige formål med Bikuben er å bygge opp livskvalitet med ansvar for egen helse og læring. Målgruppene er folk flest fra Nord Norge, brukere av offentlige tjenester, pårørende, skoler og tjenesteapparatet.

Bikubens kurs er åpen for alle. Den regionale funksjonen legger til rette for at personer også fra mindre kommuner kan dra nytte av tilbudet. Deltakerne behøver ikke være medlemmer av interesseorganisasjoner. De ulike kursene kan kjøres lokalt der folk bor. Bikuben har også telematikkutstyr og kan sende kurs fra telestudio.

Alle vår kurs og opplæringsprogram bygger på brukerperspektivet. Ofte kombinerer vi dette med god fagkunnskap. Kvalitetssikringen ligger i brukermedvirkning og samarbeid med tjenestene og andre relevante aktører, samt godkjenning av kursinnhold og kursledere.

De vanligste deltagerne har til nå vært frivillige organisasjoner, herunder også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) som spesielt har etterspurt opplæring av brukerrepresentanter. Det er også gledelig at høyskoler og videregående skoler i større grad etterspør våre tjenester. Vi har også registrert økt interesse både fra enkeltpersoner og enkeltstående organisasjoner ute i lokalsamfunnene.

Bikuben kan sette opp de fleste tema. Dette gjør vi på bakgrunn av innspill og forespørsel fra målgruppene. Disse innspillene danner grunnlag for våre prioriteringer og planlegging.

Noen av de prioriterte tema har vært
• Diverse generelle mestringskurs
• Regionale kurs for ungdom, flere tema
• Angstmestring
• ADHD
• Tourettes Syndrom
• OCD (tvangstanker og -handlinger)
• Brukerrepresentant på systemnivå
• Individuell plan
• Studielederopplæring
• Organisasjonskurs
• Likemannsutdanning
• Div foredrag, åpne møter, høyskoler
• Brukermedvirkning individ og systemnivå
• Pårørendearbeid innen psykisk helse
• Med mye mer

Vi kommer til å være opptatt av psykisk helsearbeid generelt. Skolene vil få økt oppmerksomhet, spesielt innen tema som ADHD og selvskading blant unge.

Bikuben er også en base for egenvekst, nettverk og mestring
Personer fra nærområdet deltar frivillig som medarbeidere i Bikuben. Disse inngår i Bikubens daglige produksjon og gjøremål. Her kan man bygge nettverk, arbeide med selvtillit og ha positive mestringsopplevelser. Bikuben har også tilknyttet personer fra regionene som deltar i driften. Noen av disse er godkjent som forelesere og instruktører, andre jobber med kontorstøttefunksjoner, kursproduksjon og forberedelser, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med kurs og annen aktivitet. Denne tjenesten skjer på frivillig basis uten noen økonomisk kompensasjon. Bikuben er godkjent av NAV som tiltaksarrangør.

Ta gjerne kontakt med Bikuben og fortell om hvilke kurs og tema du ønsker gjennomført i ditt lokalmiljø. Om du kunne tenke deg å forelese i aktuelle tema, er vi interessert i å diskutere dette.

     
 
     
  Regionalt brukerstyrt senter i regi av Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP og ADHD Norge Troms
Postboks 34, 9476 Borkenes. Besøksadresse: Hans Egedesvei 5.   Tlf: 77093110 Fax: 77093111 E-post: post@bikuben.net
 
Webdesign: bjost.com