Til Forsiden Header
 
 
Forsiden   Om Bikuben   Styret   Plankalender   Kontakt oss   Logo   Linker
 
b
 
  Kursoversikt
  Påmelding kurs
  Rapport fra kurs
  Nyhetsbrev
  Presentasjoner
  Presse
  Ungdom
  Pårørende
  Info samisk/Sámegillii
  Litteratur
  Pølsevev
     
     
   
     
     
 
     
   
     
 
     
     
  Ressurser:  
  Erfaringskompetanse
Regionale brukersenter
Napha
Mental Helse Ungdom
Venn1.no
Selvhjelp Norge
Link Lyngen
RIO
Rådet for psykisk helse
Røde Kors
Batteriet Nord Norge
Velferdsalliansen
Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
Kultursenteret SISA
Gatejuristen Tromsø
 
     
  FFO
FS
 
     
  Helsedirektoratet
Helse Nord
 
     
  Helsetjenester
Helsetilsynet
Rus og psykisk helse
Individuell plan
Pasientrettigheter
Pasient- og brukerombudet
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Bikuben eies og styres av
space

Mental Helse Nordland,

Mental Helse Troms,

Mental Helse Finnmark,

ADHD Norge Troms,

ADHD Norge Finnmark og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP Troms

er representert i styret.
 

Til Mental helse

Til ADHD Norge

Til Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 
cxv 
 
Hjelp og støtte:

Til Arbeidslivstelefon

Til nødtelefonen for barn og unge som utsettes for vold, overgrep og mishandling.

Til HjelpetelefonenTil Si det med ord

Til Kameratstøtte
 
 
      Pårørende
   

Hvem er pasientens pårørende?

Pasientens pårørende er i utgangspunktet den pasienten selv peker ut. Det behøver ikke være en som er i familie med pasienten. Den nærmeste pårørende er den pasienten oppgir som nærmest. Den nærmeste pårørende har rettigheter og oppgaver med hensyn til informasjon, samtykke og journalinnsyn. I de tilfeller der pasienten ikke er i stand til å oppgi eller ta stilling til spørsmålet om nærmeste pårørende, er den nærmeste den av de pårørende som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten. Det skal tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: ektefelle, registrert partner, personer som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasienten, myndige barn, foreldre eller andre med foreldreansvaret, myndige søsken, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står pasienten nær, verge eller hjelpeverge.

(pasientrettighetsloven § 1-3)
   

Pårørende - en ressurs

I nært samarbeid med Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse(LPP) i Nord Norge utvikler Bikuben 2 kursmoduler i temaet, samt 1 kurs med tema Barn som pårørende.

 

1. Pårørende - en ressurs, Modul 1, med målgruppe  pårørende

2. Pårørende - en ressurs, Modul 2, med målgruppe tjenesteapparatet og utdanningsinstitusjoner

Kursene tar utgangspunkt i at den enkelte pårørende har ulike roller, både i forhold til den som er syk og i forhold til helsevesenet. Rollene deles inn i fem kategorier; pårørende som kunnskapskilde, som omsorgsgiver, som pasientens representant, som del av pasientens nærmiljø og med egne behov. Hvilke roller den enkelte pårørende innehar har betydning for hvordan de bør involveres.   Trykk på bildet for å lese
Veileder IS-1512
Pårørende - en ressurs
     
 
   
   
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

 

Hva er LPP?
LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er en uavhengig interesse-, omsorgs- og kamporganinsasjon med en tindrende klar visjon:
Vi skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alle psykisk syke og deres pårørende.

Våre 3 hovedpilarer:
1. Verdighet. Et samfunn kjennetegnes av hvordan de behandler sine svakeste.
2. Omsorg. Både for de psykisk syke og deres pårørende.
3. Løsninger. Lokalt og sentralt

 

   
   
  Pårørende i Oslos
ressurssenter for psykisk helse 

PIO
er pårørende i Oslos eget ressursenter for psykisk helse og retter seg mot alle som står nær mennesker med psykisk helsesvikt.
Senteret er forankret i pårørendes erfaringer og drives av LPP Oslo.
PIO henvender seg også til alle som er engasjert i psykisk helsearbeid gjennom arbeid eller annen tilknytning.
For program i senteret se www.piosenteret.no, eller www.lpposlo.no

Besøksadresse: Hammersborg torg 3, Oslo
Postadresse: Hammersborg torg 3, 0179 Oslo
Tlf: 22 49 19 22
E-post: post@piosenteret.no
internettadresse: www.piosenteret.no

Åpningstider:
Mandag - fredag Kl. 10.00-15.00
Tirsdag og torsdag Kl. 10.00-19.00
   
   
Pårørende kompetanse 

Pårørende Kompetanse er et regionalt senter som skal støtte og utfylle det pårørendearbeidet som allerede gjøres lokalt.

Kunnskapsbase
Hos Pårørende Kompetanse finner du en kunnskapsbase som
består av litteratur, tidsskrifter, filmer og annen aktuell kunnskap om og for pårørende. 
  N.K.S Kløverinstitusjoner
Veiledningssenter for pårørende
 
 
  • Gir faglig veiledning, råd og informasjon til pårørende av rusmiddelavhengige, både alkohol, narkotika og medikament relatert misbruk.
  • Skal bidra til å synliggjøre pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet.
  • Samarbeider med offentlig og privat hjelpeapparat.
  • Er et livssynsnøytralt tilbud.
Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge

Avdeling Alta; Tlf 957 23 262

Avdeling Bodø; Tlf; 468 55 262  Epost; bodo@veiledningssenter.no
Junkerveien 69B, 8076 Bodø
Åpningstider: Mandag-Torsdag 08.30 - 15.00
(Det kan gjøres avtale om veiledning utenom de oppsatte tidspunkt.)
Veiledningssenteret er et lavterskeltilbud og er gratis. Det er bare å ringe, du får timeavtale umiddelbart.
     
 
     
  Regionalt brukerstyrt senter i regi av Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP og ADHD Norge Troms
Postboks 34, 9476 Borkenes. Besøksadresse: Hans Egedesvei 5.   Tlf: 77093110 Fax: 77093111 E-post: post@bikuben.net
 
Webdesign: bjost.com