Til Forsiden Header
 
 
Forsiden   Om Bikuben   Styret   Intern drift   Kontakt oss   Logo   Linker
 
b
 
  Kursoversikt
  Påmelding kurs
  Rapport fra kurs
  Nyhetsbrev
  Presentasjoner
  Presse
  Ungdom
  Pårørende
  Info samisk/Sámegillii
  Litteratur
  Pølsevev
     
     
   
     
     
 
     
     
     
 
     
     
  Ressurser:  
  Erfaringskompetanse
Regionale brukersenter
Napha
Mental Helse Ungdom
Venn1.no
Selvhjelp Norge
Link Lyngen
RIO
Rådet for psykisk helse
Røde Kors
Batteriet Nord Norge
Velferdsalliansen
Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
Kultursenteret SISA
Gatejuristen Tromsø
 
     
  FFO
FS
 
     
  Helsedirektoratet
Helse Nord
 
     
  Helsetjenester
Helsetilsynet
Rus og psykisk helse
Individuell plan
Pasientrettigheter
Pasient- og brukerombudet
 
     
     
 
Bikuben eies og styres av
space

Mental Helse Nordland,

Mental Helse Troms,

Mental Helse Finnmark,

ADHD Norge Troms,

ADHD Norge Finnmark og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP Troms

er representert i styret.
 

Til Mental helse

Til ADHD Norge

Til Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 
cxv 
 
Hjelp og støtte:

Til Arbeidslivstelefon

Til nødtelefonen for barn og unge som utsettes for vold, overgrep og mishandling.

Til Hjelpetelefonen

Til Si det med ord

Til Kameratstøtte
 
 
      Presse
 
Daglig leder i Bikuben er senterets presseansvarlig
 
Tlf: 77093110  Fax: 77093111

E-post: stig.moe@bikuben.net
 
Postadresse:
Postboks 34,
9476 Borkenes
Besøksadresse:
Hans Egedesvei 5.
9476 Borkenes
 
 
Presseomtaler og relaterte saker:
 
Altaposten Sommerstengt Jansnes, leder 300110

Altaposten Nytt forsøk på nedleggelse av døgnenheten på Jansnes 300110

Altaposten om Selvhjelpsgrupper. pdf.

Altaposten Reportasje Birgitte Lund 190909. pdf.

Finnmarken 051009 reportasje Lave stemmer. txt. pdf.

Lave stemmer skal også høres - høsten 2009. pdf.

10 millioner kutt i psykiatrimidler i Finnmark?

Kutt i psykiatrimidler i Finnmark - omtale NRKs nettside

Psykisk syke bakerst i køen for ambulansefly.

Oppsummering av Røvika-konferansen.

NRK-intervju i forbindelse med Bikubens konf om menneskerettigheter.

NRK-intervju Dagsrevyen i forbindelse med Bikubens konf om mennskerettigheter     
 
     
  Regionalt brukerstyrt senter i regi av Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP og ADHD Norge Troms
Postboks 34, 9476 Borkenes. Besøksadresse: Hans Egedesvei 5.   Tlf: 77093110 Fax: 77093111 E-post: post@bikuben.net
 
Webdesign: bjost.com