Til Forsiden Header
 
 
Forsiden   Om Bikuben   Styret   Intern drift   Kontakt oss   Logo   Linker
 
b
 
  Kursoversikt
  Påmelding kurs
  Rapport fra kurs
  Nyhetsbrev
  Presentasjoner
  Presse
  Ungdom
  Pårørende
  Info samisk/Sámegillii
  Litteratur
  Pølsevev
     
     
  Til Finnmarksnettverket  
     
     
     
  Ressurser:  
  Erfaringskompetanse
Regionale brukersenter
Napha
Mental Helse Ungdom
Venn1.no
Selvhjelp Norge
Link Lyngen
RIO
Rådet for psykisk helse
Røde Kors
Batteriet Nord Norge
Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
 
     
     
  FFO
FS
 
     
  Helsedirektoratet
Helse Nord
 
     
  Helsetjenester
Helsetilsynet
Rus og psykisk helse
Individuell plan
Pasientrettigheter
Pasient- og brukerombudet
Juridisk hjelp
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Bikuben eies og styres av brukerne.
space

Mental Helse Nordland, Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark,
Landsforeningen for Pårørende – LPP Troms og ADHD Norge Troms

er representert i styret.
 

Til Mental helse

Til ADHD Norge

Til Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 
cxv 
 
Hjelp og støtte:

Til Arbeidslivstelefon

Til nødtelefonen for barn og unge som utsettes for vold, overgrep og mishandling.

Til Hjelpetelefonen

Til Si det med ord

Til Kameratstøtte
 
 
      Regionale brukerstyrte senter

Her finner du en alfabetsik oversikt over regionale brukerstyrte senter innen psykisk helsefeltet.

Ønsker du å lese mer om de forskjellige sentrene, besøk deres nettsider.

Bikuben
(Ligger i Kvæfjord, Troms)
Regionalt brukerstyrt senter for Nordland , Troms og Finmark. Utvikler og arrangerer kurs for brukere, pårørende og fagpersonell.
Sted: Borkenes
Mer info om Bikuben

KBT Midt-Norge: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling
(Ligger i Trondheim, Sør-Trøndelag)
Kompetansesenteret har 3 satsingsområder; Brukermedvirkning for voksne, Brukermedvirkning for barn og unge og brukermedvirkning i arbeid og kvalifisering.  (se http://www.brukererfaring.no)

Pårørende Kompetanse
(Ligger i Oslo)
Erfaringsformidling ved psykiske lidelser i familien.
Pårørende Kompetanse har Helse Sør-Øst som nedlagsfelt.

ROM-Agder
(Ligger i Kristiansand, Vest-Agder)
ROM råd og muligheter er et brukerstyrt kompetanse- og servicesenter innen rus- og psykisk helse på Agder.

Sagatun brukerstyrt senter
(Ligger i Sagatun, Hamar, Hedmark)
Senteret er for folk flest og hovedmålet er å legge til rette for at hver enkelt bruker kan styrke seg selv gjennom myndiggjøring, ansvar ,deltagelse og ledelse i selvstendige og felles gjøremål.

Vårres brukerstyrt senter
(Ligger i Trondheim, Sør-Trøndelag)
Utvikling av treffstteder for personer med ulike psykiske lidelser som AD/HD, Tourettes Syndrom, emosjonelle vansker og liknende tilstander, deres søsken og øvrige pårørende.
     
 
     
  Regionalt brukerstyrt senter i regi av Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP og ADHD Norge Troms
Postboks 34, 9476 Borkenes. Besøksadresse: Hans Egedesvei 5.   Tlf: 77093110 Fax: 77093111 E-post: post@bikuben.net
 
Webdesign: bjost.com