Til Forsiden Header
 
 
Forsiden   Om Bikuben   Styret   Intern drift   Kontakt oss   Logo   Linker
 
b
 
  Kursoversikt
  Påmelding kurs
  Rapport fra kurs
  Nyhetsbrev
  Presentasjoner
  Presse
  Ungdom
  Pårørende
  Info samisk/Sámegillii
  Litteratur
  Pølsevev
     
     
   
     
     
 
     
     
     
 
     
     
  Ressurser:  
  Erfaringskompetanse
Regionale brukersenter
Napha
Mental Helse Ungdom
Venn1.no
Selvhjelp Norge
Link Lyngen
RIO
Rådet for psykisk helse
Røde Kors
Batteriet Nord Norge
Velferdsalliansen
Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
Kultursenteret SISA
Gatejuristen Tromsø
 
     
  FFO
FS
 
     
  Helsedirektoratet
Helse Nord
 
     
  Helsetjenester
Helsetilsynet
Rus og psykisk helse
Individuell plan
Pasientrettigheter
Pasient- og brukerombudet
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Bikuben eies og styres av
space

Mental Helse Nordland,

Mental Helse Troms,

Mental Helse Finnmark,

ADHD Norge Troms,

ADHD Norge Finnmark og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP Troms

er representert i styret.
 

Til Mental helse

Til ADHD Norge

Til Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 
cxv 
 
Hjelp og støtte:

Til Arbeidslivstelefon

Til nødtelefonen for barn og unge som utsettes for vold, overgrep og mishandling.

Til HjelpetelefonenTil Si det med ord

Til Kameratstøtte
 
 
      Ungdom
   

   

Vil du hjelpe ungdom til å få mer kunnskap om psykisk helse?

Da kan du kanskje bli ungdomskontakt eller prosessleder i venn1. Unge vil vite hvordan de skal hjelpe en venn som sliter. Unge vil vite hvor det er hjelp å få. Synes du det høres interessant ut? Les mer 
Ungdom og ADHD

Filmen Ungdom og ADHD
(Husk å slå på lyd.)  
   
 
Her kan unge søke hjelpp
 
Hjelpetelefoner;
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111  
Kors på halsen (Røde Kors telefonen) 800 33 321  
Kirkens SOS 815 33 300  
Homofiles ungdomstelefon 810 00 277  

Spørretjenester på nett;  
Klara Klok
Spørreside som gir informasjon og veiledning om temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet for ungdom og unge voksne.
  www.klara-klok.no
     
Si det med ord
er et tilbud fra Mental Helse til alle som ønsker å sende oss en melding og få svar tilbake. Du kan skrive om det som er viktig for deg.
  www.sidetmedord.no
     
Kors på halsen
er et sted alle under 18 år kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg.
  www.korspahalsen.no
     
Morild
- en side for deg som har en far eller mor med psykiske problemer.
  www.morild.no
     
KlarMelding
På denne siden kan du som er under 18 år spørre om alt mulig som har å gjøre med barn og unges rettigheter.
  www.barneombudet.no/klarmelding
     
 
     
  Regionalt brukerstyrt senter i regi av Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP og ADHD Norge Troms
Postboks 34, 9476 Borkenes. Besøksadresse: Hans Egedesvei 5.   Tlf: 77093110 Fax: 77093111 E-post: post@bikuben.net
 
Webdesign: bjost.com