Kurs og opplæring

Bikuben utvikler og arrangerer kurs og fagdager/temadager, konferanser i aktuelle tema innen folkehelsearbeid. Fokus er spesielt rettet mot psykisk helse og rus.

Våre kurs bygger på erfaringskompetanse og utvikles ofte i samarbeid med fagkompetanse og andre relevante aktører. Kvalitetssikring skjer ved brukermedvirkning, evaluering og involvering av annen kompetanse.

Bikuben kan i ditt nærmiljø arrangere opplæring og gruppesamlinger relatert til tema innen psykisk helse og rus. Opplæringen kan tilrettelegges for alle målgrupper.

Målgruppene er brukere og pårørende både i og utenfor organisasjoner, tjenesteapparatet og utdanningsinstitusjoner.

Eksempler på kurs kan være:

Mestringskurs

 • Verktøykassa for Brukermedvirkning
 • Styrket Mestring I Livet
 • Livsstilsendring

Gruppetilbud

 • Pårørende Møteplass
 • Samtalegrupper
 • Veiledningstilbud for pårørende

Generelle kurs og temadager innen rus og psykisk helse

 • Pårørende – en ressurs
 • ADHD skoleverket
 • ADHD – ressurs eller rabagast
 • Medavhengighet
 • Kurs i Brukermedvirkning
 • kurs for Brukerrepresentanter
 • kurs for Erfaringsformidlere