Det er i dag fem regionale brukerstyrte senter i Norge. Det er Bikuben, KBT,  Vårres, Sagatun og Rom-Agder. Alle sentrene jobber for å fremme brukeres og pårørendes stemmer i møte med tjenesteytere og offentlige myndigheter.

 Fem regionale brukerstyrte senter

Det er i dag fem regionale brukerstyrte senter i Norge. Det er Bikuben i Troms, KBT Midt-Norge og Vårres i Trøndelag, Sagatun Brukerstyrt Senter i Hedmark og Rom-Agder i Vest-Agder.

 

kbt

KBT Midt-Norge ligger i Trondheim i Trøndelag fylke. KBT er et kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. Hovedsatsningsområdene er styrking av brukernes erfaringer som kunnskap i tjenesteutviklingen gjennom Bruker Spør Bruker-evalueringer og åpen innovasjon ved dialog og samskaping av nye tjenester. KBT samarbeider med brukerorganisasjoner, kommuner og helseforetak og er en ressursbase for disse. 

   

sagatun

Sagatun Brukerstyrt Senter ligger på Hamar i Hedmark fylke. Senteret er et knutepunkt for recovery og jobber både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.  Senteret samarbeider med brukerorganisasjonene om å styrke brukermedvirkningen innen psykisk- helse og rusfeltet.  Senteret utvikler og sprer kompetansefremmende tiltak innen brukerstyrking, brukermedvirkning og brukerstyring og er en brobygger mellom fagog brukererfaring. . «Verktøykassa for brukermedvirkning» er et kursopplegg for å styrke brukerne og lære tjenestene god brukermedvirkning i praksis. Verktøykassa ledes og administreres fra Sagatun og spres på nasjonalt nivå. 

   

vaarres

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge, ligger i Trondheim Trøndelag. Senteret har barn og unge som en viktig målgruppe. Senteret driver kurs- og informasjonsarbeid i egen regi og i samarbeid med andre aktører, bl.a. Lærings- og mestringssenter. Senteret arrangerer eller er medaktør i flere ulike tilbud til brukere og pårørende som barne- og ungdomsgrupper, samtalegrupper, treffsteder etc. og har bl.a. utviklet er eget kurs i helsepedagogikk for brukere. Andre satsingsområder for Vårres er selvhjelp og mestring og samarbeid med brukerorganisasjonene om opplæring, ivaretakelse og oppfølging av brukerrepresentanter.

   

rom

ROM-Agder ligger i Kristiansand i Vest-Agder fylke. ROM (råd og muligheter) er en ressursbase for brukermedvirkning på lokalt og regionalt nivå som gjennom et tiår har drevet samhandling og tjenesteutvikling i samarbeid med fag og utdanning innenfor det psykiske helsefeltet og de sosiale tjenestene. Senteret samarbeider med en rekke instanser og deltar jevnlig i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt. Hovedpartner har vært Italia hvor senteret siden 2008 har hatt årlige utveksling mellom brukere og skoleelever med målsetting om å redusere stigma ved psykiske lidelser.

 

pdfEvalueringsrapport Telemarksforskning

Bikuben
Tlf: +47 770 93 110  -  E-post: post@bikuben.net
Besøksadresse: Bygdeveien 18, 9475 Borkenes
Postadresse: Postboks 34. 9476 Borkenes
Org nr 996664589

 

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Innhold © Bikuben. Responsivt webdesign ©2018-2023 Web Norge