Bikubens eiergruppe består i dag av følgende organisasjoner som også utgjør Bikubens styre

  • Mental Helse Nordland
  • Mental Helse Troms
  • Mental Helse Finnmark
  • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Troms fylkesstyre
  • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse fylkesstyret i Nordland
  • ADHD Norge Troms 

  

mentalhelse adhd lpp