Alfabetisk oversikt over hjelpetelefoner

https://www.psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder

Arbeidslivstelefonen

http://www.arbeidslivstelefonen.no

Kameratst√łtte

http://www.kameratstotte.no

Mental Helse

http://www.mentalhelse.no/tjenester/hjelpetelefonen

Si det med ord

http://www.sidetmedord.no