Erfaringskompetanse

http://www.erfaringskompetanse.no

NAPHA

https://www.napha.no

RVTS

http://www.rvts.no

SANKS

https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks

Selvhjelp Norge

http://www.selvhjelp.no